YAZMA ESER MÜNYET-ÜL MUSALLÎ 832 Hicri (1428 Miladi), Abdullah Bin misafir tarafından yazılmış. 17 x 13 cm. ebatlarında (Döneminin tamir edilmiş cildinde)