SULTAN II. ABDÜLHAMİD TUĞRALI BERAT
1297 Hicri (miladi 1880) tarihli
Girit Vilayeti müşavirliğine Hamid Bey’in tayin ile ilgili berat.
80 x 57 cm.