SULTAN II. ABDÜLHAMİD TUĞRALI BERAT
1313 (1897) Tarihli
Süvari I. Fırka III. Süvari Alayı’nın I. Bölük Komutanı Halil
Efendi’ye verilmiş 5. Derece Mecidi Nişanı beratı
56 x 38 cm.