HAT LEVHA
HASAN ÇELEBİ (1937)
“HAYRANLIK
Yârimin aşk ateşinden lâlezâr olmuş gönül
Yanmadan sahbâsını sevdasını fark eylemez
Öyle bir mecnun sahrâ-yı muhabbet kim gönül
Kendini, leylâsını, mevlâsını fark eylemez”
Hicri 1403 tarihli
34 x 22 cm.