CEVAHİRÜ’L MEANÎ, 809 Hicri [1406 Miladi] tarihli Müellifinin ismi bilinmeyen bu eser bilinen sadece 2 nüshadan biridir.