Makedonya’dan Ortaasya’ya ENVER PAŞA, Cilt 2 1908- 1914, ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1971, 565+10 s. Yazarından İthaflı ve İmzalı...