SİĞİL TAŞ OLSA, Nüvit ÖZDOĞRU, İstanbul, Ergeç Yayınları, Gün Matbaası, 1966. 80 s