FATİH DEVRİ SARAY NAKIŞHANESİ ve Baba Nakkaş Çalışmaları, Tertipleyen: Ord. Prof. Dr. A. SÜHEYL ÜNVER, İstanbul Üniversitesi Milli Kültür Eserleri Tesisi I, İstanbul, Kemal Matbaası, 1958, 58 s