TÜRKLEŞMEK LÂYIKLAŞMAK ÇAĞDAŞLAŞMAK, Prof. Halil Nimettullah Öztürk, İstanbul, M. Sıralar Matbaası, 1953. 112 s.