ANKARA TARİHİ - BİRİNCİ KISIM: Bu kısım, tarih öncesinden, Ankara’nın Türkiye’nin eline geçtiği zamana kadar bahseder, Avram Galanti, Tan Matbaası, İstanbul, 1951. 72 s.