TÜRK ADLARI, Murad Uraz, Yeni Şark Bitik Yurdu, İstanbul, 1935.176 s.