DADALOĞLU. XIX. ASIR ÇUKUROVA SAZŞAİRİ, Taha Toros, Adanai Yeni Adana Basımevi, 1940. 64 s.