YAZMA ESER KANUNNAME-İ CEZÂ-YI ASKERİYE El-Hac İbrahim Tarafından Yazılmış, 1252 (1836) tarihli Sultan II. Mahmud döneminde orduda yapılan yenileşmelere paralel olarak hazırlanmış askeri kanunname kitabı.