TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İKAMET, TİCARET VE SEYRİSEFAİN MUKAVELENAMESİ, İstanbul, Zelliç Biraderler, 30 s.