CONVENTION CONSULAIRE CONCLUE ENTRE LA TURQUIE ET L’AUTRICHE-HONGRIE EN DATE DU 26 FEVRIER 15 AVRIP 1909 = HÜKÜ- MET-İ OSMANİYE İLE AVUSTURYA HÜKÜMETİ BEYNİNDE AKD OLUNAN PROTOKOLÜN ÖMUKAVELENAMESİ- DİR, Dersaadet, Hilal Matbaası, 1909. 8 s.