SARIKAMIŞ İHATA MANEVRASI VE MEYDAN MUHAREBESİ: KÖPRÜLÜ ŞERİF, İstanbul, Necm-i İstikbal Matbaası, 1338 [1922]. 200 s.