BİR VESİKA-İ TARİHİYE: 1912 ÇATALCA MÜTAREKE MÜZAKERATI, Mehmed Rüşdü Paşa, İstanbul, Ahmed İhsan ve Şürekası, 1335 [1919]. 40 s.