Bektaşilik Külliyatı, 3 Kitap; İSBÂTÜ’L-MESÂLİK FÎ RABITATÜ’S-AÂLİK, Mustafa Fevzi, İstanbul 1324(rumi) 1908(miladi) 70 s. MÜNCİ BABA TARİKAT-I ÂLİYE-İ BEKTAŞİYE, Mehmed Süreyya [Şeyh Baba], İstanbul 1338(rumi) 1922(miladi) Kitabhane-i Sudi Neşriyatı, 46 s. BEKTAŞİ SIRRI, E. Rıfkı, İstanbul 1328(rumi) 1912(miladi) Karabet Matbaası, 160 s.