NEVSÂL-İ AFİYET, 2. SENE: Besim Ömer [Akalın], İstanbul Âlem Matbaası Ahmed İhsan ve Şürekâsı, 1316(1899). 1+4+514 s.