NEVSÂL-İ MARİFET 9. SENE. 1306 SENE-İ KAMERİYESİNE MÜSADİF 1267 SENE- İ ŞEMSİYESİÇÜN TAKVİM-İ EBÜZZİYA, Ebüzziya Tevfik, İstanbul, Matbaa-i Ebüzziya, 1306 [1889]. 4+240+16 s.