MUSAVVER NEVSÂL-İ OSMANÎ 2. SENE. 1326 SENE-İ MÂLİYESİNE MAHSUS, Ekrem Reşad - Osman Ferid [Sağlam], İstanbul, Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı, 1326 [1910]. 254+24 s, resimli.