MİR’AT-I ŞİKESTE: Nureddin Semin [Sevin], Müsavviri: S. Enver, İstanbul 1336(1920) Askerî Matbaa, 2+61 s. resimli. Yazarından ithaflı ve imzalıdır…