TERCÜME-İ ŞERH-İ DÜRER’ÜL-GURER Molla Hüsrev Mehmed b. Feramürz b. Ali, Çeviren: Süleyman b. Veli el-Ankaravî BULAK BASKISI Kahire Hicri 1285 (1869 miladi) 1. CİLT 4+449 sayfa, 2. CİLT 4+342 sayfa. Döneminin orijinal deri ciltlerinde.