TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET SALNAMESİ 1926 - 1927, İstanbul, Matbuat Müdiriyet-i Umumiyesi, 1926. 1166 s.