KEÇİ YETİŞTİRMEK VE BAKMAK USÛLÜ, Umur-ı Baytariye Müdiriyeti, Mekteb-i Sanayi Matbaası, İstanbul, 1330 [1914]. 38 s, (KÜNYE SAYFASI YOKTUR.)