Polis Tarihi - CRYPTOGRAPHIE, Milli Emniyet Hizmeti, Hizmete Özel Yayın, 191 sayfa. Kripto yazışmalar hakkında istihbarat için iç hizmet yayını.