Kitab-ı İsbatü'l-mesâlik fî Rabıtati's-sâlik: Mustafa Fevzi, İstanbul 1324(hicri) 1906(miladi) 70, ÖZEGE; 9337 Taşbaskı