Hasanoğlan Köyü’nün İçtimai - İktisadi Yapısı, Doçent Dr. İBRAHİM YASA, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Ankara, 1955, 290 s. Yazarından ithaflı ve imzalı…