SARAY CİLDİ - KİTAP

SARAY CİLTLİ KİTAP FENNİ REMİ YAHUT BALİSTİK Ahmed Muhtar Paşa, İstanbul Mekteb-i Fünunu Harbiye Matbaası, 1307 (1891), 4 + 106 s. İpek üzeri Ay Yıldız ve Osmanlı Devlet Armalı özel saray cildinde. 27 x 20 cm.