Ankara

Atatürk Marmara Havuzunda Afgan Kralı Emanullah Han ile