Yemek Kültürü - EV KADINI: TABI SANİ, Fahriye, İstanbul, Mahmud Bey Matbaası, 1310 [1892] 405 s.