BEŞ HAFTA BALON İLE SEYAHAT, Jules Verne, mütercimi: M[ehmed] Emin, Matbaa-i Osmaniye, İstanbul, 1305 [1888]. 351 s, resimli.