YAZMA ESER - DİVAN-I ESRÂR DEDE Anonim, 18. Yüzyıl, 100 s. 17 x 11 cm.