OSMANLI ATLARI, İhsan Abidin [Akıncı], İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1917. 11+18+228+4 s, 48 levha.