MUHAREBEDEN SONRA: HİLÂFET SİYASETİ VE TÜRKLÜK SİYASETİ, Whaite, mütericmi: Hâbil Âdem [Pelister]. İstanbul, Şems Matbaası, 1915. 187+1 s.