DEVLET-İ ÂLİYE-İ OSMANİYE - BULGARİSTAN İSTANBUL MUAHEDENÂMESİ 29 EYLÜL 1913: İstanbul, Matbaa-i Osmaniye, Hariciye Nezareti Neşriyatı, 1330 [1913]. 28+31 s. Türkçe-Fransızca.