TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TÜTÜN İNHİSARI İDARESİ TEŞKİLÂT
VE HURUF-İ HECA İTİBARİYLE ŞUABATININ
ESAMİSİ, İstanbul, 1927,
42 sayfa.